شرکت معماران عصر ارتباط

معماران عصر ارتباط در سال 1379 و با هدف گسترش موثر بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی از طریق مشاوره و مدیریت IT ، طراحی و تولید نرم افزار کاربردی و پیاده سازی پایگاههای اطلاع رسانی، تاسیس گردید. در حال حاضر جمعی ازمعماران عصر ارتباط در سال 1379 و با هدف گسترش موثر بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی از طریق مشاوره و مدیریت IT ، طراحی و تولید نرم افزار کاربردی و پیاده سازی پایگاههای اطلاع رسانی، تاسیس گردید. در قالب یک شرکت نرم افزاری که در طول فعالیت خود عضو شورایعالی انفورماتیک کشور بوده است، تلاش بسیاری در زمینه پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی، سامانه هوشمند و سیستم مدیریت محتوا داشته است متخصصین فن آوری اطلاعات، علوم انفورماتیک و کارشناسان مجرب ارتباطات و علوم انسانی از همکاران ما به شمار می آیند.