شرکت مهندسی معمار سیستم راهبردی امین

شرکت مهندسی معمار سیستم راهبردی امین در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و قوانین جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بیش از یک دهه تجارب فنی، مدیریتی، مشاوره و نظارتی اعضای آن با هدف ارتقاء کمی و کیفی سطح علمی و تولیدی تکنولوژی رایانه و با امید به آینده ای روشن درکنار یکدیگر تأسیس شد . ما با حسن نیت کامل اصول ساده شگفت­انگیز کارمان را منتشر می­کنیم چون عقیده داریم که در یک فضای رقابتی سالم، جای کافی برای ما و تمام همکاران دیگرمان وجود خواهد داشت، و این فضا در نهایت هم به نفع ما ،هم به نفع مردم به عنوان مشتریان آینده ما و همکاران ما خواهد بود